't Clockhuys

Centrum voor Kunst & Cultuur


info@clockhuys.com
Tel: 050-533 95 60

Cursusadministratie
(050) 533 95 80

Aantal groepslessen starten per 2 juni
Beste leerling/ouder/verzorger,

Vanaf 2 juni worden de groepslessen beeldend en theater en enkele groepslessen muziek
weer opgestart en daar zijn we vanzelfsprekend blij mee en we hopen u ook.
Na

> meer ...

PROTOCOL VOOR HET GEVEN VAN INDIVIDUELE LESSEN
1. Inleiding

Op 28 april jl. heeft de minister aangegeven dat individuele lessen weer zijn toegestaan mits de regels van het RIVM daarbij in acht worden genomen.
Voor t Clockhuys-CKC (hierna CKC)

> meer ...

Inschrijvingen en Betalingen

> meer ...

TIJDEN/DATA LES BEELDEND 2020

> meer ...

Lessoorten Instrumentaal en Zang

> meer ...

Lesvormen Instrumentaal en Zang

> meer ...

Cursussen Beeldend Kinderen

> meer ...

Cursus beeldend Volwassenen

> meer ...

Cursussen Theater

> meer ...

Cursussen Muziek

> meer ...

do 27 jun
Beeldende kunst
Floor van Meeuwen

In mijn eigen werk ben ik constant aan het onderzoeken hoe ik een verhaal kan vertellen. Dit kan op een hele directe manier, illustratief of juist wat narratiever. Naast mijn eige

> meer ...

vr 9 mrt
Hoorn, koperinstrumenten
Sanne Wijnja

Op jonge leeftijd ben ik begonnen met hoorn spelen. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en daarom heb ik toelating gedaan bij de opleiding docent muziek aan het Prins Claus Conse

> meer ...