Clockhuys
't Clockhuys

Centrum voor Kunst & Cultuur


info@clockhuys.com
Tel: 050-533 95 60

Cursusadministratie
(050) 533 95 80

« Terug naar Agenda & Nieuws Agenda & Nieuws
ma 18 mei
PROTOCOL groepslessen beelden
De leslokalen
Ingang lokaal 4 wordt alleen gebruikt door de docent, ingang lokaal 5 wordt gebruikt door de cursisten.
In de beeldende lokalen is door middel van belijning een scheiding aangebracht tussen docent en cursist zodanig dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
Tevens is in het lokaal een fysieke scheidingswand van plastic folie aangebracht.
De volwassenen groepen worden zodanig verdeeld over de twee leslokalen dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
In de leslokalen is desinfectiemiddel aanwezig en plastic handschoenen voor de docent.


Kindercursussen handenarbeid, tekenen/schilderen, striptekenen, modelbouw.
De cursisten komen individueel naar het lokaal, nadat ze zijn ontvangen door de huismeesters, de vragen hebben beantwoord en hun handen hebben ontsmet.
De cursisten doen hun jas in de meegebrachte tas en leggen deze in de gang.
De leerling neemt plaats op de aangewezen stoel/kruk, waar de materialen en gereedschappen al zijn klaargelegd door de docent.
I.t.t. voorheen moet de cursist zoveel mogelijk op zijn/haar eigen plek blijven werken.
Halverwege de les wassen alle kinderen hun handen.
De docent blijft zoveel mogelijk lesgeven achter het plastic scherm.
Aan het eind van de les begeleidt de docent de hele groep naar buiten.
De docent opent en sluit het leslokaal.

Volwassenencursussen keramiek en tekenen/schilderen/druktechnieken.
De cursisten komen individueel naar het lokaal, nadat ze zijn ontvangen door de huismeester en hun handen hebben ontsmet.
De cursisten hangen hun jassen aan de stoel of in de buurt van hun zitplek.
De cursisten pakken hun werkstuk en gereedschap en houden de 1,5 meter afstand in acht.
In de ovenruimte is plek voor 1 persoon.
De cursisten werken op hun eigen plek(ook glazuren). De docent geeft zoveel mogelijk les achter het plastic scherm.
De cursisten nemen een eigen handdoek mee waar ze hun gereedschappen en handen mee afdrogen.
De cursisten bewaren zelf aan het eind van de les de overgebleven klei of verf op hun plank. En starten de daaropvolgende les met dit materiaal.
De kantine is gesloten, de huismeester brengt tijdens de cursus een thermoskan koffie en thee met benodigdheden naar het lokaal(voor protocol huismeesters).
De cursist helpt mee met het ontsmetten van de werkplek aan het eind van de les.
De cursist verlaat zelf het pand via de aangewezen zij ingang.
De docent opent en sluit het leslokaal.

De docent
Kan zowel ingang lokaal 4 als lokaal 5 gebruiken.
Verdeelt de krukken/stoelen zo goed mogelijk en zet de niet gebruikte stoelen/krukken in een hoek.
Legt per zitplek de materialen en gereedschappen voor aanvang van de les klaar. En deelt tijdens de les zoveel mogelijk zelf extra materialen uit.
Geeft les zoveel mogelijk achter het plastic scherm.
Ontsmet de gereedschappen/materialen na de les door ze op een krant te leggen en aan alle kanten te benevelen met ontsmettingsmiddel. Laten liggen, zodat het kan drogen.
Bij aanvang van de volgende les ruimt de docent, indien nodig, de gedroogde ontsmette materialen/gereedschappen op.
Er zijn plastic handschoenen aanwezig die gebruikt kunnen worden bij het ontsmetten van de materialen/gereedschappen.
Ventileert het lokaal.