Clockhuys
't Clockhuys

Centrum voor Kunst & Cultuur


info@clockhuys.com
Tel: 050-533 95 60

Cursusadministratie
(050) 533 95 80

« Terug naar Agenda & Nieuws Agenda & Nieuws
ma 18 mei
PROTOCOL VOOR HET GEVEN VAN INDIVIDUELE LESSEN
1. Inleiding

Op 28 april jl. heeft de minister aangegeven dat individuele lessen weer zijn toegestaan mits de regels van het RIVM daarbij in acht worden genomen.
Voor t Clockhuys-CKC (hierna CKC) betekent dit dat we hebben besloten vanaf 18 mei weer de mogelijkheid te bieden om individuele muzieklessen te volgen in ons pand aan de Brinkhorst 3 te Haren.
Dit protocol geeft het kader, de richtlijnen en de maatregelen aan waar binnen de lessen weer worden aangeboden. Daarbij zijn de richtlijnen vanuit de overheid en de RIVM leidend.
Tevens worden maatregelen beschreven die specifiek van toepassing zijn op onze locatie.
Het protocol is een levend document en kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen in de praktijk.
Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit protocol is dat iedereen zich houdt aan de maatregelen die hierin zijn beschreven.

2. Communicatie

Om het protocol in de dagelijkse praktijk goed te laten werken worden betrokkenen vooraf per brief met bijbehorende instructies ge?nformeerd.
Dat geldt voor:
- De docenten
- De leerlingen
- De huismeesters
Een afschrift van de brieven is in de bijlage van dit protocol opgenomen.

Daarnaast zal een afschrift van het protocol worden verstuurd aan de gemeente Groningen en aan bibliotheek Forum als medegebruiker van ons pand.
Tot slot zal een afschrift van het protocol op onze website worden gepubliceerd.

3. Algemene richtlijnen

- Bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden of bij klachten van koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid kom je niet op les en geef je geen les
- Houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handel daar actief naar
- Was je handen regelmatig 20 seconden met zeep en droog ze goed af
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na gebruik, was daarna je handen
- Schud geen handen

4. Algemene richtlijnen voor t Clockhuys

- Het pand t Clockhuys blijft tot nader bericht gesloten voor alle overige gebruikers met uitzondering van bezoekers van bibliotheek Forum
- Toiletten blijven gesloten voor alle bezoekers met uitzondering van medewerkers CKC en Forum en uitzonderingen van hoge nood daargelaten; dit ter beoordeling aan de huismeester
- De horecafunctie in t Clockhuys blijft gesloten
- Er is ??nrichtingsverkeer in het pand van kracht
- Personenverkeer van Forum en CKC zijn gescheiden van elkaar

5. Looproutes in t Clockhuys

Binnen het pand is ??nrichtingsverkeer van kracht voor alle leerlingen voor individuele lessen. De routing in het pand wordt met belijning in het pand duidelijk aangegeven. De plattegrond met de looproutes in het pand is als bijlage bijgevoegd.
Volg ook de instructies van de huismeester en/of docent.

- Ingang voor de lessen is de zij-ingang aan de zijde van de Kerkstraat
- Uitgang is de deur op het plein van t Clockhuys
- Niet meer dan 1 persoon tegelijk in de lift
- Niet meer dan 1 persoon tegelijk op de trappen

Voor gedetailleerde instructies verwijzen we naar de brieven in de bijlage.

6. Leslokalen

In alle leslokalen is door middel van belijning een scheiding aangebracht tussen docent en leerling zodanig dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
Tevens is in elk leslokaal een fysieke scheidingswand van plastic folie aangebracht.
Bij elk leslokaal is een aparte wachtstoel/wachtruimte met een afstand van 1,5 meter tot andere leerlingen, waar de binnenkomende leerling heen geleid wordt. Deze plekken zijn duidelijk met tape aangegeven.
De vertrekkende leerling wordt door de docent naar de uitgang begeleid.
De docent opent en sluit het leslokaal.
In de leslokalen is voldoende ruimte voor het (op 1,5 meter afstand) in- en uitpakken van de instrumenten.
Leerlingen hangen hun eigen jas aan de achterkant van hun stoel in het leslokaal.

7. Hygi?ne en schoonmaak

Algemeen

Bij de ingang (met elektrische schuifdeuren) is iedere leerling verplicht zijn handen te desinfecteren. De huismeester ziet daarop toe.
De huismeesters zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, droogmiddelen en dragen zorg voor het meerdere malen per dag schoonmaken van deurklinken, trapleuningen, lifttoetsen en andere contactoppervlakken.
Ieder leslokaal is voorzien van desinfectiemiddel en materiaal om instrumenten schoon te maken.
Alle ruimtes zullen met grotere regelmaat worden schoongemaakt.

Instrumenten

Leermiddelen zoals bepaalde muziekinstrumenten (piano, keyboard en slagwerk) worden na elke les ontsmet door de betreffende docent voordat de volgende leerling het leslokaal binnenkomt.
Blaasinstrumenten dienen voor de les en na de les thuis schoongemaakt en gedesinfecteerd te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
Instrumenten van de leerling worden alleen aangeraakt door de docent als deze wegwerphandschoenen aan heeft die na ieder gebruik direct weer worden weggegooid.
Voor alle overige instrumenten geldt dat deze voor en na de les thuis worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.