Clockhuys
't Clockhuys

Centrum voor Kunst & Cultuur


info@clockhuys.com
Tel: 050-533 95 60

Cursusadministratie
(050) 533 95 80

« Terug naar Les/Cursus Overzicht Les/Cursus Overzicht
zo 1 sep
Inschrijvingen en Betalingen
INSCHRIJVING en BETALING
Algemene voorwaarden en lesgeldregeling
lessen en cursussen

Inschrijven
Inschrijven kan met een inschrijfformulier verkrijgbaar in het Clockhuys of te downloaden op www.clockhuys.com.
Inschrijven voor instrumentale muziekles of zangles kan het hele jaar door en geldt voor het lopende cursusjaar. Voor elk cursusjaar moet men zich opnieuw inschrijven.
Inschrijven voor cursussen of workshops muziek, theater, beeldend geldt voor de duur van de cursus/workshop. Cursussen/workshops varieren in duur en kunnen jaarlijks veranderen qua inhoud en aanbod. Bij een aantal cursussen kan men het hele jaar instromen.

Plaatsing
Plaatsing bij muziekles of zangles is afhankelijk van de beschikbare tijd binnen het rooster van de docent. Zodra er ruimte is neemt de docent contact op voor een les afspraak. Na een eerste lesroosterafspraak is de inschrijving definitief.
Bij een aantal cursussen kun je kiezen voor een korte cursus van 12 lessen of een jaarcursus van 28 lessen (inclusief 4 gratis lessen in januari). Cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor aanvang van de cursus/workshop bericht of hij/zij geplaatst is.

Uitschrijven
Uitschrijven met recht op restitutie lesgeld voor muziekles, zangles of een jaarcursus is mogelijk per
1 februari, mits dit schriftelijk voor genoemde datum is aangegeven bij de administratie van het Clockhuys CKC. Op korte cursussen/workshops is geen restitutie mogelijk.

Betaalwijze
Voor de muzieklessen en cursussen krijgt u een factuur waarop de prijs en de wijze van betaling staat vermeld.

Betaling kan als volgt:
- Voor muziek/zangles en jaarcursussen, middels automatische incasso in 1 of maximaal 8 maandelijkse te
termijnen, of in zoveel termijnen als er gedurende het cursusjaar over zijn.
- Voor korte cursussen/workshops, middels automatische incasso in 1 termijn.

Betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand wordt een nieuwe inschrijving niet in behandeling genomen en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.


Restitutie
Restitutie is alleen mogelijk bij muziek/zangles en jaarcursussen indien de opzegging voor 1 februari schriftelijk is gemeld bij de administratie van het Clockhuys CKC.

Uitzondering:
- Bij ernstige ziekte of ongeval, waardoor je langer dan twee maanden geen lessen kunt volgen. In dat geval dien
je altijd schriftelijk op te zeggen, door middel van een doktersverklaring. De restitutie wordt berekend vanaf
het moment dat wij de schriftelijke melding ontvangen.
- Bij overlijden.
- Bij verhuizing, waardoor je redelijkerwijs niet meer in staat bent de lessen te volgen. Je dient altijd schriftelijk
op te zeggen met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats.
Het Clockhuys CKC beslist of je reden tot opzegging binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving
geaccepteerd is, krijg je een bevestiging van uitschrijving en eventueel restitutie.
Als je je niet uitschrijft heb je geen recht op restitutie.
Op korte cursussen/workshops is geen restitutie mogelijk.

Uitval muziek/zang lessen
Bij ziekte of verhindering van een docent zorgen wij in principe voor vervanging. Is er geen vervanging mogelijk, dan nemen wij contact op met de leerling.
Krijg je door afwezigheid van een docent minder dan 34 muziek/zanglessen, vindt na afloop van het cursusjaar restitutie plaats over het gemiste aantal lessen.

Uitval lessen cursus
Wanneer een les door ziekte of verhindering van de docent niet doorgaat en niet kan worden vervangen, wordt deze later ingehaald.

Ziekte of verhindering leerling
Als een leerling ziek is of verhinderd, verzoeken we je je voor aanvang van de les af te melden bij de huismeester van het Clockhuys CKC: 050 5339560
Verhindering van een leerling geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Wijziging in de programmering
Het Clockhuys CKC heeft te allen tijde het recht:

- Een cursus/workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling.
- Een cursus/workshop door andere docent(en) te laten geven dan vermeld.

Wanneer een cursus/workshop niet doorgaat krijg je hiervan bericht.

Lesinhoud
Van belang bij het bepalen van de lesinhoud zijn vragen als: Wat is het niveau van de leerling? Welke wensen heb je? Neem je deel aan een ensemble? Wanneer is er gelegenheid om podiumervaring op te doen? Wat zijn de mogelijkheden binnen de beschikbare lestijd? Is het wenselijk/mogelijk de lestijd van de leerling te koppelen aan die van een of meer andere leerlingen?
We laten leerlingen in de beginfase kennismaken met verschillende genres en stijlen. Gevorderde leerlingen zullen het repertoire zelf meebepalen.

Fasen
Het scholingstraject kent drie fasen: basis - verdieping - specialisatie. Elke fase neemt, afhankelijk van de vorderingen, 2 a 3 jaar in beslag. Wie een fase heeft afgerond kan, in overleg met de docent, besluiten om een examen te doen. Bij dit examen hoort een (gratis) cursus theorie.

Evaluaties
Docenten houden afspraken, lesbezoek, en vorderingen bij. Halverwege en aan het eind van het cursusjaar vinden evaluaties plaats. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluaties wordt de lesinhoud bijgesteld. Bij jonge leerlingen betrekt de docent mogelijk ook de ouders/verzorgers bij de start en de evaluaties.

Presenteren
We organiseren regelmatig openbare presentaties, sessies en concerten. Aankondigingen zijn te vinden op de website www.clockhuys.com, op www.facebook.com/ ClockhuysCKC, deagendavanharen.nl, op affiches, in de digitale nieuwsbrief en in de lokale pers.