• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

UPDATE 24 augustus 2021

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

We zijn blij te kunnen melden dat wij onze deuren weer openen na de zomervakantie!

Belangrijk blijft wel dat we ons allemaal aan de basisregels houden, ook wie al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

Het corona-protocol van ’t Clockhuys (zie website) is bij de opening onverkort van kracht.

We wensen jullie weer veel plezier de komende tijd!

Met vriendelijke groet,

Rick Berkhof

Coördinator a.i.

‘t Clockhuys

Centrum voor Kunst en Cultuur Haren

Protocollen 't Clockhuys-CKC

Protocol Algemeen

 

Protocol groepslessen beeldende kunst

 

Protocol Koren